Onze thuis

Beste muziekliefhebbers,
Na de euforie van de wereldtitel behaald op het WMC te Kerkrade moeten wij terug met de realiteit rekening houden: “het lokaal van De Volksgalm staat te koop“. Na 93 jaar dreigen wij onze thuis te verliezen. Voor onze vereniging is dit nefast. Dat wij er alles voor zullen doen om dit te voorkomen en trachten het gebouw zelf aan te kopen spreekt voor zich. Echter is dit veel sneller gezegd dan gedaan. Een kleine vereniging als de onze beschikt niet over de financiële middelen om zomaar een gebouw aan te kopen. Uiteraard zijn er ook herstellings- en onderhoudskosten die wij moeten voorzien in de nabije toekomst.
Daarom willen we graag een beroep doen op de gemeenschap en jullie, mededorpsgenoten en sympathisanten, om dit tot een goed einde te kunnen brengen. Wij krijgen ook alle medewerking van de gemeente Riemst waarvoor onze dank.
Onze plannen: Wij geven obligaties uit ten bedrage van € 50,00 ieder. Iedereen kan er op intekenen, het aantal obligaties is niet gelimiteerd. De obligaties zijn op persoonlijke naam, zijn niet overdraagbaar en zijn genummerd. Deze obligaties zijn renteloos, vanaf 2020 zullen jaarlijks een minimum van 20 obligaties terug betaald worden aan de geregistreerde kopers. De terugbetaling gebeurt jaarlijks op 30 september en wordt bepaald per lottrekking. Dit alles staat onder het toezicht van Notaris Bram Vuylsteke, Op de Dries 4 – 3770 Riemst.
Dit wil dus zeggen dat wij volledig op de goodwill van jullie rekenen om onze vereniging een thuis te blijven bieden en te redden van de ondergang.

Hierbij een inschrijfformulier (klik hier), bezorg dit op onderstaand adres of overhandig het ons tijdens het huisbezoek dat wij zullen doen in de komende weken. Na een telefoontje komen wij dit graag nader toelichten. Na de inschrijving en de storting op vermelde rekening krijgt u de officiële obligatie(s) toegestuurd.
Graag willen wij jullie alvast nu reeds bedanken voor de gulle medewerking en groeten u met de meeste hoogachting.

Volksgalm na 8 jaar weer Wereldkampioen

Zaterdag 15 juli ll. nam onze harmonie voor de zesde maal deel aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Dat ons orkest al langer tot de top van de amateurblaasmuziek hoort is algemeen geweten. Reeds twee maal werden wij wereldkampioen op het WMC en in oktober ll. werden wij nog Limburgs kampioen in Neerpelt en lieten alle toppers achter ons. Na een intense voorbereiding traden wij aan in de eerste divisie Harmonie. Met het prachtige inspeelwerk Perthshire Majesty werd de toon onmiddellijk gezet. Het plichtwerk, The Unknown Journey van Philip Sparke werd zo sprankelend gebracht dat de toehoorders met open mond zaten te luisteren. Het keuzewerk, El Jardin de las Hesperides van de Spaanse componist José Suner-Oriola, is een technisch zeer moeilijke brok muziek maar o zo mooi en emotioneel. Er werd op een grandioze manier gemusiceerd, de energie spatte van het podium. Menig toehoorder en muzikant zaten na de laatste klanken met tranen in de ogen. Een minutenlange staande ovatie was de dank van het publiek voor die prachtige prestatie.Dit is waar al onze muzikanten urenlang voor oefenen, daar doen we het voor. Wij werden dan ook beloond met een puntentotaal van 96,08%.uitslagMet 24 orkesten die uit alle delen van de wereld komen was concurrentie groot, vooral een paar toporkesten uit Belgie, Duitsland, Nederland en Italië deden ons een paar keer zuchten en zweten van de spanning. Maar geen enkele van deze korpsen kon onze 96.08% overtreffen en zo mochten wij ons op 30 juli weer laten kronen tot Wereldkampioen, een eer die ons al voor de derde keer te beurt valt!!!wmcwimpel